Aktuelt

Oktober 2017
Forelseser og deltar i et Neurofeedbackseminar i Malmø. Arangør Gunilla Radu ved Medeon Science Park Malmø. Vellykket seminar med 30 deltagere fra hele Skandinavia. Norge, Sverige, Finland og Danmark var representert. Bodil Solberg foreleste om Tourette Syndrom og våre positive erfaringer av behandling med Neurofeedback. Erlend Solberg holdt et foredrag om den seneste utviklingen innenfor Neurofeedback.

Mai 2013

Deltar i avansert kurs i Neurofeedback i regi av EEGInfo i nydelige omgivelser i utkanten av Munchen Blir oppdatert både teoretisk og praktisk i den siste utviklingen.

November 2010

Bodil og Erlend Solberg deltar i kurs i QEEG (quantitative QEEG) og ERP (Event Related Potentials) i Sveits. Der var deltagere fra 4 kontinenter. Kurset holdes av Professor Juri kropotov som er blandt de ledende neurovitenskapsmenn. QEEG/ERP gir oss muligheten å måle kortical EEG-aktivitet over hele hjernen. Med avanserte metoder ønsker vi å analysere denne aktiviteten og jamføre med ulike databaser. Målet er å kunne identifiere eventuelle avvik i hjernefunksjon og gi oss støtte i diagnose og neurofeedbackbehandling.

Januar 2010

Artikkel i Tvedestrandsposten vedr. Neurofeedback i Tvedestrand

Mai 2008


Prof. Juri Kropotov