Neurofeedback
Neurofeedbacker en banebrytende metode for behandling av nevropsykiatriske tilstander. Det kan sammenlignes med en slags fysioterapi for hjernen, der hjernen lærer seg å regulere seg selv mer effektivt.

Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en terapiform som retter oppmerksomheten mot det mennesker tenker om seg selv og andre. Sentrale elementer er et fokus på sammenhengen mellom tenkning, følelser og atferd. Målet er å få til mer realistiske og bevisste tankemønstre.
Les mer