Neurofeedback

Hva er Neurofeedback?
Neurofeedback er direkte trening av hjernens funksjon slik at hjernen lærer å fungere mer effektivt. Vi observerer hjernens elektriske aktivitet ved hjelp av datautstyr. Dette måles ved hjelp av elektroder som festes til personens hode. Ved hjelp av et videoprogram viser vi informationen tilbake til personen og belønner hjernen for å endre sin egen aktivitet til mer passende mønstre. Dette er en gradvis læringsprosess som kan appliseres til hilken som helst målbar aspekt av hjernens fungering. Neurofeedback blir også kalt EEG biofeedback, fordi det er basert på elektrisk hjerneaktivitet, EEG. Neurofeedback er trening i hjernens selvregulering. Selvregulering er en nødvendig del av god hjernefunksjon. Trening av dette lar systemet (det sentrale nervesystemet) fungere bedre.


Hvem kan neurofeedback hjelpe?
Neurofeedback adresserer problemer med hjernens selvregulering. Det er mange problemer som er relatert til dette. De inkluderer angst og depresjonsspektret, oppmerksomhetsvansker, atferdsforstyrrelser, en rekke søvnforstyrrelser, hodepine, migrene, PMS og emosjonelle forstyrrelser. Det har også vist seg nyttig for Tourette syndrom, epilepsi, autistspekteret og cerebral parese.


Hvordan blir dette gjort?
Vi fester elektroder til skalpen for å observere hjernebølgeaktiviteten. Vi prosesserer signalet gjennom en datamaskin, og henter informasjon om viktige hjernebølgefrekvenser. Vi viser økning og redusering av denne aktiviteten tilbake til personen, som prøver endre aktivitetsnivået. Noen frekvenser ønsker vi å øke. Andre ønsker vi å redusere. Vi presenterer denne informasjonen til personen i form av et dataspill. Personen kan effektivt spille spillet med hjernen sin. Til slutt blir hjerneaktiviteten "formet" mot et effektivere, mer regulert fungering. Frekvensene vi målsetter, og de spesifikke punktene på hodet hvor vi leser av hjernen er spesifikke for tilstandene vi prøver å addressere, og spesifikke for individet.


Hvordan vet dere hvordan man trener en spesifikk hjerne?

Visse treningsprotokoller har blitt utviklet som virker som rettelinjer når det gjelder visse klasser av problemer som oppmerksomhet, angst og depresjon, epilepsi og migrener, og også kognitiv funksjon. Vi har et antall vurderingverktøy tilgjengelig som vi bruker for å hjelpe oss å bestemme hvilke protokoller vi skal bruke. Verktøyene inkluderer QEEG/ERP- undersøkelser samt nevrodiagnostiske og nevropsykologiske tester.


Jeg vi vite mer, hvor kan jeg lese mer om dette?

Besøk vår linkside, som inneholder linker til både informasjonssider og videor. De er per idag bare tilgjengelige på engelsk.

Der er flere bøker på emnet. For informasjon på engelsk gå inn på våre veilederes hjemmeside: http://www.eeginfo.com Lenker til informasjonsvideoer finnes under neurofeedback eller her.

Video om neurofeedback

Neurofeedback og ADHD