Om oss

Barn & Unges Potensial AS er en avtalepraksis knyttet til Helse-Sør som drives av Dr. Bodil Solberg . Vår hovedoppgave ved en barn og ungdomspsykiatrisk enhet er å utrede, diagnostisere og behandle barn og unge med psykiatriske tilstander på annenlinjetjenestenivå. Barn &og unge henvises fra fastlege eller annen spesialistlege.

Virksomheten er delt opp i to nært knyttede deler; en psykiatrisk avdeling og en neurofeedbackavdeling.

Praksisen har 2 ansatte:

  • Bodil Solberg, Barn og ungdomspsykiater
  • Erlend Solberg, neurofeedbackterapeut.

Bodil Solberg

Bodil Solberg kom hit til Norge 1999 fra Sverige som ferdig spesialist i barn og ungdomspsykiater og allmenn medisin. Arbeidet som overlege ved Arendal Sykehus, ABUP fra 1999 til 2005. I denne tiden var hun avdelingssjef for barn og ungdomspsykiatrien i Arendal. (2001-2003).

Utdanning:
Legeutdanning i Sverige Spesialisering i barn og ungdomspsykiatri og i allmennmedisin.
Utdanning til Kognitiv Terapeut ved Lunds universitet, Sverige.
Lederskapsutdanning i Kristianstad "Medisinsk sjef 2000" MC 2000. i 97 98
Veilederutdanning i kognitiv terapi 1999 - 2001.
Certified member of academy of cognitive therapy.

Tidligere stillinger og verv:

Veileder for "Kvinnelige legers arbeidsmiljø" 1997/98 , Sverige
Veileder for prosjekt vedrørende kvalitetsutvikling i 1998 Sverige
Avdelingssjef for barn og ungdomspsykiatrien (BUA) i Aust-Agder. 2001/02
Styremedlem i Norsk Barn og Ungdomspsykiaatriske forening. 2003/05.
Hovedveileder i kognitiv terapi/kognitiv atferdsterapi ved regionssentret i Oslo, 20 prosent 2003- .


Aktuell arbeidssituasjon:

Arbeider 80% praksisen i Tvedestrand. 20 % ved sykehuset i Arendal ved ABUP som teamoverlege. Resterende tid brukes til veiledning og forelesninger.

Erlend Solberg

Utdanning:
Civiløkonom ved Lunds univesitet 1982, Sverige

Klinisk kurs i Neurofeedback, EEGInfo, Munchen 2006

Klinisk kurs i Neurofeedback, EEGInfo, Stadteinach 2007

Avansert kurs i Neurofeedback, EEGInfo 2008

Klinisk kurs i Neurofeedback, EEGInfo, Arendal 2009

BCIA certifiert teoretisk kurs i EEG biofeedback, New Mind Institute, USA 2008

Kurs i Quantitative EEG and Event Related Potentials, Prof. Juri Kropotov, Sveits 2010


Tidligere stillinger:

Administrerende Direktør ved Hästveda Gjuteri AB, 1981-1998


Aktuell arbeidssituasjon:

Arbeider 100% ved Barn & Unges Potensial. Veileder og holder forelesninger i Neurofeedback.