Velkommen til Barn og Unges Potensial AS

Barn og Unges Potensial AS i Tvedestrand er et barn og ungdoms-psykiatrisk legekontor som drives av Dr. Bodil Solberg, spesialist i Barn og Ungdomspsykiatri og allmennmedisin og Erlend Solberg som er neurofeedbackterapeut. Legekontoret tilhører spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helfo og Helse Sør-øst. Felles for de som henvises til oss er at de opplever følelsesmessige eller nevropsykiatriske problemer som skaper vansker i hverdagen. Les mer
Neurofeedback
Neurofeedbacker en banebrytende metode for behandling av nevropsykiatriske tilstander. Det kan sammenlignes med en slags fysioterapi for hjernen, der hjernen lærer seg å regulere seg selv mer effektivt. For å få en presentasjon av hva neurofeedback er

Les mer...
Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er en terapiform som retter oppmerksomheten mot det mennesker tenker om seg selv og andre. Sentrale elementer er et fokus på sammenhengen mellom tenkning, følelser og atferd. Målet er å få til mer realistiske og bevisste tankemønstre.

Les mer