Om Oss

Dr. Bodil Solberg


Dr. Bodil Solberg er opprinnelig fra Sverige og kom til Norge i 1999, som ferdig spesialist i barn og ungdomspsykiatri og allmenn medisin.


Hun arbeidet før som overlege ved Arendal Sykehus, ABUP fra 1999 til 2005. I deler av denne tiden var hun også avdelingssjef for barn og ungdomspsykiatrien i Arendal. (2001-2003).


Tidligere verv • Distriktsläkare, Allmäntjänstgjöring, Specialistutdanning Allm. med och B/U psykiatri 1985-1999, Sverige
 • Veileder for "Kvinnelige legers arbeidsmiljø" 1997/98 , Sverige
 • Veileder for prosjekt vedrørende kvalitetsutvikling, Sverige (1998)
 • Overlege ved barn og ungdomspsykiatrien i Arendal (1999-2001, 2003-2005)
 • Avdelingssjef for barn og ungdomspsykiatrien (BUA) i Aust-Agder. (2001-2002)
 • Hovedveileder i kognitiv terapi/kognitiv atferdsterapi ved regionssentret i Oslo, (2003)
 • Styremedlem i Norsk Barn og Ungdomspsykiatriske forening. (2003-2005)Utdanning • Legeutdanning ved Lunds universitet, Sverige og Spesialist i barn og ungdomspsykiatri og -allmennmedisin.
 • Kognitiv Terapeut ved Lunds universitet, Sverige.
 • Lederskapsutdanning i Kristianstad "Medisinsk sjef 2000" MC2000. (1997-1998)
 • Veilederutdanning i kognitiv terapi, NTNU i Trondheim (1999-2001)
 • Certified member of academy of cognitive therapy, USA.
 • Klinisk kurs i Neurofeedback, EEGInfo, Munchen 2006, 2007, 200

 • Avansert kurs i Neurofeedback, EEGInfo 2008

 •  Kurs i Quantitative EEG and Event Related Potentials, Prof. Juri Kropotov, Sveits 2010
 • Clinical Summit, EEGInfo USA, Los Angeles 2018 & 2019
 • Advanced Course, EEGInfo, Munchen 2019


Erlend Solberg


Erlend Solberg flyttet til Norge i 1999 etter å ha tatt over familiegården.


Han har arbeidet fullt ved Barn & Unges Potensial siden oppstart, og var en av de første i Norge innenfor neurofeedback-feltet.


I tillegg til hans arbeid på Barn og Unges Potensial er han veileder, foreleser og driver med undervisning innen neurofeedback.

Tidligere verv • Administrerende Direktør ved Hästveda Gjuteri AB, Sverige
  1980-1998Utdanning • Siviløkonom ved Lunds univesitet 1982, Sverige
 • Klinisk kurs i Neurofeedback, EEGInfo, Munchen 2006
 • Klinisk kurs i Neurofeedback, EEGInfo, Stadteinach 2007 
 • Avansert kurs i Neurofeedback, EEGInfo 2008 
 • Klinisk kurs i Neurofeedback, EEGInfo, Arendal 2009 
 • BCIA certifiert teoretisk kurs i EEG biofeedback, New Mind Institute, USA 2008 
 • Kurs i Quantitative EEG and Event Related Potentials, Prof. Juri Kropotov, Sveits 2010
 • Clinical Summit, EEGInfo USA, Los Angeles 2018 & 2019
 • Advanced Course, EEGInfo, Munchen 2019