Neurofeedback

Hva er Neurofeedback?


Vår hjerne har en fantastisk evne til å lære nye ting så lenge den får feedback fra omgivelsene. Neurofeedback blir ofte sammenlignet med å lære seg å sykle. På samme måte som en person ved hjelp av tilbakemelding fra omgivelsene og sine sanser lærer seg hvordan man balanserer en sykkel, kan neurofeedback (NF) hjelpe hjernen til å regulere seg bedre ved hjelp av feedback. Ferdighetene blir bedre med øvelse og aldri glemt.

De fleste hjernefunksjoner kan vi ikke påvirke direkte, de er styrt automatisk helt uten at vi tenker over det. Om en slik funksjon ikke fungerer eller ikke arbeider som den skal kan det oppstå forstyrrelser i vårt daglige liv. Slike dysreguleringer kan ligge til grunn for mange problematiske tilstander.

En metode som brukes til å lære oss om hjernens aktivitet er måling av hjernebølgene (EEG). Gjennom utviklingen av avansert utstyr og programvare kan vi påvirke og optimalisere eget EEG til å fungere på en bedre, mer fleksibel og balansert måte. Dette konseptet er kalt neurofeedback. Målsettingen av behandlingen er konkrete og målbare forbedringer av livskvaliteten i hverdagen. Neurofeedback sammenlignes ofte med en slags "fysioterapi" for hjernen.

Behandlingsmetoden ble utviklet for mer enn 30 år siden og har vært gjenstand for intens utvikling og forskning. Den brukes i økende grad ved dysreguleringer i hjernen over hele verden.

Hvem kan neurofeedback hjelpe?


En hvilken som helst hjerne, uavhengig av tilstanden den er i, kan trenes til å fungere bedre. Derfor kan mennesker i alle aldre dra nytte av NF-trening. Her er noen eksempler.

Angstlidelser og andre dysfunksjoner som er stressrelaterte

Stress, utbrenthet, prestasjonsangst, sosial angst, panikkangst, engstelse knyttet til lærevansker og atferdsproblemer, søvnvansker, PTSD.

Nevropsykiatriske tilstander

ADHD, Tourettes syndrom, Bipolar lidelse og Autismespekterlidelser etc...

Stemningslidelser

Depresjon, problemer med emosjonsregulering som sinne, irritabilitet og opposisjonell atferd etc...

Kronisk smerte

Migrene, spenningshodepine, muskulære smerter i f.eks. nakke/skuldre, psykosomatisk relaterte magesmerter.

I tillegg brukes Neurofeedback til dyp avslapning og meditasjon.

Peak performance

Mennesker som allerede er godt fungerende kan dra nytte av hjerne-trening for å bruke sine ressurser på en mer optimal måte.

For eksempel.

 • Musikere, atleter og ledere. Forskning finnes.
 • Opprettholde kognitiv fungering.
 • Studenter, eksamensangst, konsentrasjon og stress.

  Eksempel fokusering


  Neurofeedback er et felt det forskes intensivt på over hele verden. Det er bl.a. et anbefalt behandlingsalternativ for ADHD i de nasjonale retningslinjene i Tyskland (2018).

  Individer som strever med oppmerksomhetsvansker møter mange hindringer, og problemer i hverdagen, og vil ofte få mange negative tilbakemeldinger. Med NF korrigeres denne oppmerksomhetssvikten opptil 2000 ganger på en treningssesjon, som fører til at hjernen over tid kan lære å roe seg, fokusere bedre og opprettholde en mer balansert og adekvat funksjon.

  Hvordan fungerer Neurofeedback i praksis?


  Det hele begynner med en nøye kartlegging av symptomene som ligger til grunn for en behandlingsplan. Det er viktig å sette opp tydelige målsettinger for å kunne evaluere resultater av behandlingen.

  Sensorer festes til skalpen og måler hjernebølgene (EEG). Det innebærer ikke noe som helst ubehag og ingenting går inn i hjernen. Deretter spiller eller ser man film som styres helt av egen hjerneaktivitet. Dette spillet vil bare fungere dersom hjernen oppfyller et antall kriterier som er satt av NF-terapeuten.


  Neurofeedback fungerer fordi hjernen interagerer ubevisst med det som presenteres foran den og begynner straks å samarbeide med spillet. Det oppstår en såkalt feedback-loop. Terapeuten kan justere spillets betingelser etter tilbakemelding i et samarbeid med individet som trener.

  Over tid blir hjernen gradvis bedre til å regulere seg, slik at man opplever at filmen flyter jevnt og blir mer behagelig å se på. Målet er at symptombyrden skal reduseres betraktelig i hverdagen. Mange kan oppleve effekt under selve sesjonen, men for at effekten skal bli langvarig kreves flere NF-timer.

  Neurofeedback bør ikke anses som en universalkur, men kan ses på som et komplement eller støtte til andre tiltak som tilrettelegging, psykoterapi og farmakoterapi. Det er ikke uvanlig at man som et resultat av treningen må redusere, justere eller seponere medisinering. Det er da ønskelig å ha kontakt med en lege.

  Det finnes ulike metoder av neurofeedback, selv om de bygger på samme grunnprinsipp. Vi har lang erfaring med vår metode, og driver med undervisning og veiledning. Vi er i kontinuerlig videreutvikling, deltar på kurs og seminarer og er en del av et omfattende internasjonalt nettverk. Det er viktig å finne en effektiv metode, og en NF-terapeut som har kompetanse og erfaring innenfor det området som du søker behandling for.


   

  For mer informasjon

  www.eeginfo.com – Engelspråklig side om neurofeedback

  www.youtube.com/othmerk - Youtube-kanal


  Er du interessert i forskningsresultater og studier på feltet?

  www.eeginfo.com/research - Eksempel på relevant forskning

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ - Internasjonal forskningsdatabase.
  Søkord: neurofeedback eller biofeedback